Profesionálna montáž

Strojná montáž od špecialistov na mliekárenské technológie

Montážne tímy

Pod vedením skúsených šéfmontérov pracujú naši zamestnanci v montážnych skupinách, vybavených modernými vozidlami, kvalitným náradím a montážnymi kontajnermi.

Pracovníkov skladáme do tímov z vlastných radov, a vieme zaručiť ich vysokú odbornosť a úroveň.

Špecializujeme sa na:

Montáže strojné – montáže technologických liniek, montáže nerezových potrubných rozvodov, duplikátorové rozvody, montáže strojov a zariadení, konštrukcie, plošiny

Elektromontáže – montáž káblových trás a roštov, montáž káblov, osadzovanie a zapájanie prístrojovej techniky, výroba elektrorozvádzačov

Aké náradie používame?

Orbitálne zváracie automaty Polysud,
zváračky Kempi, rezačky Georg Fisher atď.

Dbáme na kvalitu a legislatívu

Vyhotovené zvary na potrubiach médií majú vnútornú a vonkajšiu ochranu inertným plynom a zodpovedajú náročným požiadavkám, kladeným na hygienu potravín EÚ, Potravinovému kódexu a STN – EN.

Relokujeme zariadenia a technologické linky

Jedna z oblastí našej spoločnosti sú i transfery technologických zariadení, liniek a celých závodov, ktorú realizujeme v nasledovných krokoch:

  • vstupný audit zariadení
  • demontáž zariadení
  • doprava na nové miesto
  • inštalácia na novom mieste
  • doplnenie technológií, napojenie na produktové a energetické rozvody
  • uvedenie do prevádzky