Inžinierska činnosť

Pracujeme s efektívnym softvérom

Výrobnú dokumentáciu pre projekt mliekárenskej technológie spracovávame v účinných konštrukčných programoch. Všetky zmeny vyplývajúce z výroby a poznatky z prevádzkovania strojov a zariadení sú operatívne zaznamenávané do výrobnej dokumentácie.

Používané programové vybavenie:

AutoCAD (2D, 3D kreslenie)
Inventor, Solidworks (3D kreslenie)
E-plan (elektroprojekcia)

Projekt na mieru

Naše inžinierske činnosti zahŕňajú strojnú projekciu, elektroprojekciu, konštrukciu a automatizáciu. Projekt obsahuje rozpočet nákladov, špecifikáciu a popis strojov a zariadení, plán rozmiestnenia celej technológie a technologickú schému.

 Projektujeme na najmodernejších počítačových systémoch podľa individuálnych predstáv a požiadaviek zákazníka s ohľadom na všetky platné technické, technologické a bezpečnostno-hygienické normy.

Novinka: Oddelenie automatizácie

V súčasnosti budujeme nové priestory, vrátane komplexného testovacieho pracoviska na automatizáciu výrobných technológií. Je to dôležitá rozvojová oblasť vo firme, ktorú dopĺňame aj personálne.

Riadenie procesov na PLC úrovni – zameranie na PLC Siemens, čiastočne Schneider Electric, Omron
Vizualizačné a archivačné systémy SCADA – IN TOUCH, WIN CC, ControlWeb