Nerezová výroba

Nerezová výroba a nerezové nádrže pod jednou strechou

Navrhujeme, konštruujeme a vyrábame mliekárenské nerezové stroje a nerezové nádrže pre potrebu našich projektov, ale zaoberáme sa aj výrobou samostatných produktov pre zákazníkov. Pri výrobe používame zváracie automaty vždy, keď je to možné.

Výrobu zabezpečujeme v komplexnom výrobno-montážnom areáli v Bratislave na jednotlivých pracovných oddeleniach: sklad, delenie materiálu, hlavná výroba, obrobňa, montážne pracovisko a zvarovacie pracovisko.

Súčasťou výrobno-montážneho areálu je pracovisko opráv, generálnych opráv a rekonštrukcie potravinárskych strojov a zariadení.

Kapacita výrobného procesu je cca 350 nádrží ročne.

Nerezové nádrže

 • Nerezové nádrže, jedno a dvojplášťové – s duplikátorom pre ohrev a / alebo chladenie, izolované aj bez izolácie
 • Miešadlá (kotvové pomalootáčkové, vrtuľové rýchlootáčkové, so stieraním atď.)
 • Tlakové nádoby
 • Aseptické tanky

Jednotky a systémy

 • CIP stanice, pasterizačné stanice, príjmové stanice atď.
 • Zariadenia do syrární – výrobníky syreniny, lisovacie vane, odkvapávacie vane, soľovne (kotvové pomalootáčkové, vrtuľové rýchlootáčkové, so stieraním atď.)
 • Zariadenia do tvarohární – miešačky, výrobníky, odkvapávacie pásy, baličky
 • Zmáselňovače a baličky masla

Doplnkové produkty

 • Nerezové konštrukcie, plošiny, schodiská atď.

Výroba nádrží

 • Reorganizácia a rozšírenie výrobných priestorov, výstavba vyvýšeného modulu na vertikálne zváranie nádob
 • Nové investície do výroby nádrží – zváracie automaty na horizontálne, vertikálne a sférické zváranie
 • Personálne rozšírenie konštrukčného oddelenia – vlastný design fermentačných a zrecích tankov,
 • Návrh, konštrukcia a výroba miešadiel
 • Možnosť výroby tankov s objemom 100.000 L – 150.000 L v dielenských podmienkach
 • Skúsenosti s výrobou nádrží priamo na mieste u zákazníka (od 200m3 do 1000m3)
 • Zabezpečenie dopravy (aj nadrozmerný transport) a inštalácie tankov
 • Úpravy a modifikácie existujúcich nádrží
 • Servisné činnosti – penetračné skúšky tesnosti tankov, servis miešadiel, prevodoviek