Komplexné služby v potravinárskom priemysle

Realizujeme projekty, dodávku, montáž, výrobu a servis zariadení, technologických celkov a stavieb pre potravinársky priemysel.

Ponúkame Vám

 • Poradenskú činnosť pri výbere vhodného výrobného programu.
 • Predprojektovú a projektovú dokumentáciu vo všetkých odborných profesiách.
 • Spracovanie podnikateľského zámeru a finančnej analýzy.
 • Výrobu antikorových nádrží a strojov v našom výrobno-montážnom areáli.
 • Dodávku strojov a zariadení, ako aj celých technologických liniek od našich i zahraničných dodávateľov na kľúč.
 • Repasiu strojov a zariadení.
 • Montáž nerezových potrubí prenosnými zváracími plnoautomatmi.
 • Montáž potrubí z uhlíkových ocelí.
 • Dopravu, osadenie a montáž strojov, zariadení a technologických celkov.
 • Poradenskú činnosť pri vypracovaní metrologického poriadku.
 • Poradenskú činnosť pri zavádzaní systému zabezpečovania kvality a hygienickej zdravotnej bezpečnosti v prvovýrobe i spracovateľských podnikoch.

Zabezpečíme Vám

 • Spustenie výrobných liniek v skúšobnej prevádzke.
 • Záručný a pozáručný servis dodaných liniek.
 • Dodávku náhradných dielov.
Milking spol. s r.o., Studená ulica 21, 821 04 Bratislava, Slovensko,
tel.: +421 2 444 55 315,-6,-8,-9, fax.: +421 2 444 55 553,
e-mail: bratislava@milking.sk